Giải tríTin sad + mở game 3 =="

Được viết bởi: Bubbles


Ai t/g minigame đua exp của bubs vào giúp nha ! Hôm trước bubs lục tung nhà mà không thấy tờ giấy ghi số exp đâu, nên m.n thông cảm :((. Bubs sẽ đưa mỗi người 50mags để bù, sry nhiều lắm !

Còn zìa game 3 thì đã nghĩ ra :D . Là XỔ SỐ nhae ~ Rút kinh nghiệm lần trc rùi ahuhu :"D. Mỗi người chọn số ( tối đa 8 số )hong trùng :> . Chọn từ 1->130. Mỗi số 2 mags. Ghi số trong topic này zà đừng xoá đi giúp bubs, vì nếu không là lại giống game 2 ==" D: . Thứ 4 bubs sẽ tổng kết ! Chúc m/n may mắn <3

-Giải nhứt : 100 mag

Nhì : 60 mags

Ba : 40 mags

bét : 20 mags

khuyến khích : 5 mags
THANKS FOR READING !!!

Posted on April 14, 2019 06:35:29 PM


10
Donate free
Đăng nhập để tham gia thảo luận! Hoặc bạn có thể bình luận bằng facebook ở dưới.