Hỏi đápToán 6

Được viết bởi: ღ๖ۣۜTếnhღ


1. Tìm các số tự nhiên a và b, sao cho:
12 < a < b < 16
(Câu nì treo thưởng 10 mgot. Nhà nghèo)
2.Viết các số tự nhiên có 4 chữ số trong đó có hai chữ số 3 , một số 2, một chữ số 1 (Treo thưởng 20 mgot)
Tổng cộng : 30mgot. Cho ng giải nhanh nhứt. NG 2 sẽ được 10 mgot. Nhà nghèo lém.

Posted on September 09, 2019 08:18:52 PM


10
Donate free
Đăng nhập để tham gia thảo luận! Hoặc bạn có thể bình luận bằng facebook ở dưới.