Giải tríTOP 15 ĐIỀU THÚ VỊ VỀ TIẾNG ANH CÓ THỂ BẠN CHƯA BIẾT(p1)

Được viết bởi: Thanh Truc Pham


1.Chỉ có hai từ kết thúc bằng "gry" trong tiếng Anh là "hungry" và "angry".

2.Tính trung bình, mỗi năm từ điển Oxford cập nhật 1.000 từ mới.

3.Từ tiếng Anh ngắn nhất có 5 nguyên âm là "eunoia", nghĩa là "suy nghĩ đẹp đẽ", chỉ trạng thái tinh thần bình thường của một người.

4.Trong số tất cả các từ tiếng Anh, "set" là từ có nhiều nghĩa nhất.

5.Từ "alphabet" (bảng chữ cái) bắt nguồn từ hai chữ cái đầu tiên trong bảng chữ cái Hy Lạp là "alpha" và "beta".

6."SWIMS" và "NOON" là hai từ mà khi lật ngược từ trên xuống dưới vẫn giống hoặc gần giống như cũ.

7.Điều thú vị với từ "listen" (lắng nghe) là khi đảo thứ tự các chữ cái ta có từ "silent" (yên lặng).

Posted on June 27, 2020 10:05:00 AM


6
Donate free
Đăng nhập để tham gia thảo luận! Hoặc bạn có thể bình luận bằng facebook ở dưới.