Truyện[Top music] Ai còn nhớ bài hát này? - Dragostea Din Tei

Được viết bởi: Hust IT1
Tên bài hát: Dragostea Din Tei (Crystal Mix)

Nghệ sĩ: O-Zone

Người diễn nhảy: Numa Numa

Phiên bản miku: Miku youtube

Thấy hay thì bấm ủng hộ nhé ^_^

Posted on September 26, 2018 08:51:01 PM


11
Donate free
Đăng nhập để tham gia thảo luận! Hoặc bạn có thể bình luận bằng facebook ở dưới.