Tài liệu tiếng việtTrái Đất To Bằng Mặt Trời Thì Thế Nào?

Được viết bởi: Hust IT1
Khi trái đất to bằng mặt trời chắn chắn mạng sẽ rất lag :D, do tốc độ ánh sáng tối đa chỉ 300000km/s như vậy khi truy cập những web ở phía bên kia sẽ mất khá lâu đây =)). Đây chỉ là giả thuyết cho những web nhỏ, những web lớn thì họ sẽ đặt máy chủ ở từng quốc gia VD: facebook

Posted on April 15, 2020 11:18:26 AM


8
Donate free
Đăng nhập để tham gia thảo luận! Hoặc bạn có thể bình luận bằng facebook ở dưới.