☘xanh.

.Hiện tại đang cạn cmn ngôn :V =)

Warning! Hãy đăng ký tài khoản để tham gia thảo luận ^_^, nếu bạn đã có tài khoản hãy bấm vào đăng nhập.