.Butter.

.D o_ y o u_ c o p y ? - Y e a h~~_ I_k n o w,_ y o u _ a r e_ c o p i e r ? [ just right ]

Warning! Hãy đăng ký tài khoản để tham gia thảo luận ^_^, nếu bạn đã có tài khoản hãy bấm vào đăng nhập.