:> :D Cơm :) Tấm :< :V

Đông LàoI am always stupid :((

Warning! Hãy đăng ký tài khoản để tham gia thảo luận ^_^, nếu bạn đã có tài khoản hãy bấm vào đăng nhập.