♛Tử Đằng :3♛

Trọ nhà Black, nhà nó sang quá màà ^^ ~~~Teo là Chuuya nà ????

Warning! Hãy đăng ký tài khoản để tham gia thảo luận ^_^, nếu bạn đã có tài khoản hãy bấm vào đăng nhập.