Anh - Việt
Trâu trâu trâu: Câu một từ và cách chúng hoạt động - Emma Bryce

Được viết bởi: ✰Like a boss✰


Buffalo buffalo buffalo: One-word sentences and how they work - Emma Bryce

Posted on July 27, 2018 09:32:28 AM


1
Donate free
Đăng nhập để tham gia thảo luận! Hoặc bạn có thể bình luận bằng facebook ở dưới.