Anh - ViệtTruyện cười song ngữ ! ( PART 1 ) ^^

Được viết bởi: ⊰✿ minhh ✿⊱


Tiếng Anh trước nhaTruyện 1 :

-

Prospective student of agricultureThe school of agriculture's dean of admissions was interviewing a prospective student, "Why have you chosen this career?" he asked.

- I dream of making a million dollars in farming, like my father, the student replied.

- Your father made a million dollars in farming?" echoed the dean much impressed.

- No, replied the applicant. "But he always dreamed of it.

___________________________________________________________________________________

Dịch :

Sinh viên tương lai khoa nông nghiệpTrưởng phòng thu nhận sinh viên của trường đang phỏng vấn một sinh viên tương lai:Tại sao em chọn nghề này?” ông ta hỏi.

- Em mơ ước làm ra một triệu đô la trong việc trồng trọt như ba em, chàng sinh viên trả lời.

- Ba em đã làm ra một triệu đô la trong việc trồng trọt?” trưởng khoa lặp lại với nhiều ấn tượng.

- Không, người nộp đơn trả lời. Nhưng ông luôn mơ ước về điều đó.


_______________________________________________________________________


Truyện 2:


-

A man is talking to God.- The man: "God, how long is a million years?


- God: "To me, it's about a minute.


- The man: "God, how much is a million dollars?


- God: "To me it's a penny.


- The man: "God, may I have a penny?


- God: "Wait a minute.


- Submitted by: Freshteh Sadeghi

_____________________________________________________________

Dịch :

Một người đàn ông đang nói chuyện với Thượng đế- Người đàn ông: Thưa Thượng đế, một triệu năm dài bao lâu?


- Thượng đế: Đối với ta, khoảng một phút thôi.


- Người đàn ông: Thưa Thượng đế, một triệu đô-la là bao nhiêu?


- Thượng đế: Đối với ta, chỉ là một xu.


- Người đàn ông: Thưa Thượng đế, vậy con có thể có một xu được không ạ?


- Thượng đế: Hãy đợi ta một phút.

_______________________________________________________________

Truyện 3:


Talking clock
- While proudly showing off his new apartment to friends, a college student led the way into the den.- What is the big brass gong and hammer for? one of his friends asked.- That is the talking clock, the man replied.- How's it work?" the friend asked.- Watch, the man said and proceeded to give the gong an ear- shattering pound with the hammer.- Suddenly, someone screamed from the other side of the wall, Knock it off, you idiot! It's two o'clock in the morning!

___________________________________________________________

Dịch:

Đồng hồ biết nói.

- Trong lúc hãnh diện khoe với bạn căn hộ mới, một sinh viên đã dẫn đường đến căn phòng nhỏ riêng.- Cái chiêng lớn bằng đồng và cái búa để làm gì vậy? một trong những người bạn hỏi.- Đó là cái đồng hồ biết nói, cậu sinh viên trả lời.- Nó làm việc như thế nào? người bạn hỏi.- Hãy xem, cậu sinh viên nói và tiến tới đánh cái chiêng một cú chát tai bằng búa.


- Bỗng nhiên, ai đó la lớn từ phía bên kia bức tường: Ngừng ngay đi, thằng ngốc! Bây giờ là hai giờ sáng!

_____________________________________________________________________

The end !!! Thanks for reading

Posted on December 08, 2016 07:37:30 PM


5
Donate free
Đăng nhập để tham gia thảo luận! Hoặc bạn có thể bình luận bằng facebook ở dưới.