Anh - ViệtTruyện cười song ngữ

Được viết bởi: Kwon Ji Jong


OUR FAULTS :

ONCE A FRIEND OF MINE AND I AGREED THAT IT WOULD BE HELPFUL FOR EACH OF US TO TELL THE OTHER ALL OUR FAULTS.

HOW DID IT WORK ?

WE HAVEN'T SPOKEN FOR FIVE YEARS.

Tình bạn thẳng thắn

Có lần một người bạn và tôi đồng ý nên nói cho nhau biết tất cả lỗi lầm của người kia ; như thế sẽ có ích cho cả hai.

Kết cục thế nào?

Suốt năm năm rồi bọn tôi không thèm nói chuyện với nhau nữa.

-

THE DIFFERENCE BETWEEN VALOR AND DISCRETION

WHAT'S THE DIFFERENCE BETWEEN VALOR AND DISCRETION?

WELL, TO GO TO A SWELL RESTAURANT WITHOUT TIPPING THE WAITER WOULD BE VALOR###.

I SEE. AND DISCRETION ?

THAT WOULD BE TO DINE AT A DIFFERENT RESTAURANT THE NEXT DAY.

Can trường và tế nhị

Can trường và tế nhị khác nhau ra làm sao?

À, đi ăn ở một nhà hàng xịn mà không buộc boa cho bồi bàn tức là can trường.

Ra thế. Còn tế nhị?

Tức là hôm sau nên chọn nhà hàng khác mà ăn.

-

FLATTERING

CRITIC : - AH! AND WHAT IS THIS ? IT IS SUPERB! WHAT SOUL! WHAT EXPRESSION!

ARTIST : YEAH ? THAT'S WHERE I CLEAR THE PAINT OFF MY BRUSHES

Nịnh bợ

Nhà phê bình : - Ôi! Cái gì thế kia? Một bức tranh tuyệt vời! Quá sâu sắc! Quá tinh tế!

Họa sĩ : - Cái gì? Ðó là chỗ tôi chùi cọ cho sạch sơn đấy.

-

CIGAR FRUIT :

GARDENER : THIS IS A TOBACCO PLANT IN FULL FLOWER, MADAM

DEAR OLD LADY : HOW VERY INTERESTING! AND HOW LONG WILL IT BE BEFORE THE CIGARS ARE RIPE ?

Trái xì gà

Người làm vườn : - Ðây là cây thuốc lá đang nở hoa đó, thưa bà.

Mệnh phụ khả kính : - Hay quá nhỉ! Thế bao lâu nữa thì xì gà mới chín?

Posted on December 07, 2016 12:27:45 PM


9
13
Donate free
Đăng nhập để tham gia thảo luận! Hoặc bạn có thể bình luận bằng facebook ở dưới.