Anh - Việt[ Truyện Song Ngữ ] A Broken Pot

Được viết bởi:


2. A BROKEN POT


A water bearer in India had two large pots, each hung on the ends of a pole which he
carried across his neck. One of the pots had a crack in it, while the other pot was perfect
and always delivered a full portion of water.
At the end of the long walk from the stream to the house, the cracked pot arrived only
half full. For a full two years this went on daily, with the bearer delivering only one and a
half pots full of water to his house.
Of course, the perfect pot was proud of its accomplishments, perfect for which it was
made. But the poor cracked pot was ashamed of its own imperfection, and miserable that
it was able to accomplish only half of what it had been made to do.
After two years of what it perceived to be a bitter failure, it spoke to the water bearer one
day by the stream. “I am ashamed of myself, and I want to apologize to you. I have been
able to deliver only half my load because this crack in my side causes water to leak out all
the way back to your house. Because of my flaws, you have to do a lot of this work, and
you don’t get full value from your efforts,” the pot said.
The bearer said to the pot, “Did you notice that there were flowers only on your side of
the path, but not on the other pot’s side? That’s because I have always known about your
flaw, and I planted flower seeds on your side of the path, and every day while we walk
back, you’ve watered them.
For two years I have been able to pick these beautiful flowers to decorate the table.
Without you being just the way you are, there would not be this beauty to grace the
house.”

Moral:


Each of us has our own unique flaws. We’re all cracked pots. But it’s the cracks and flaws
we each have that make our lives together so very interesting and rewarding.

CÁI BÌNH NỨT


Một người gùi nước ở Ấn Độ, có hai cái bình gốm lớn, mỗi cái được cột vào đầu của một
sợi dây và rồi được đeo lên cổ anh ta để mang về nhà. Một trong hai cái bình thì còn rất
tốt và không bị chút rò rỉ nào cả. Cái còn lại bị nứt một chút nên nước bị vơi trên đường
về nhà, chúng chỉ còn lại có hai phần ba.
Hai năm trời anh ta vẫn sử dụng hai cái bình gùi nước đó, mặc dù lượng nước mà anh ta
mang về nhà không còn nguyên vẹn. Và lẽ dĩ nhiên, cái bình tốt tỏ vẻ hãnh diện, trong
khi cái bình nứt thì cảm thấy vô cùng xấu hổ. Một ngày nọ, bên dòng suối, cái bình nứt đã thưa chuyện với người gùi nước: “Tôi rất
xấu hổ về bản thân và muốn nói lời xin lỗi ông về thời gian đã qua”. Anh ta hỏi lại cái bình: “Sao lại phải xin lỗi? Mà ngươi xin lỗi về chuyện gì?”. Cái bình nứt đáp lại: “Suốt hai năm qua, do vết nứt của tôi mà nước đã bị rò rỉ trên đường
về nhà, ông đã phải làm việc chăm chỉ nhưng kết quả mang lại cho ông đã không hoàn
toàn như ông mong đợi”. Với lòng trắc ẩn của mình, người gùi nước rất thông cảm với cái bình nứt, ông ta nói: “Khi chúng ta trên đường về nhà, ta muốn ngươi chú ý đến những bông hoa tươi đẹp mọc
bên vệ đường” Quả thật, cái bình nứt đã nhìn thấy những bông hoa tươi đẹp dưới ánh nắng mặt trời ấm
áp trên đường về nhà và điều này khuyến khích được nó đôi chút. Nhưng khi đến cuối
đường mòn, nó vẫn cảm thấy rất tệ bởi nước đã chảy ra rất nhiều, một lần nữa nó lại xin
lỗi người gùi nước.
Người gùi nước liền nói: “Ngươi có thấy rằng những bông hoa kia chỉ nở một bên vệ
đường, chỉ phía bên ngươi không?”. Thật ra, ta đã biết rất rõ về vết nứt của ngươi, và ta
đã lấy điểm yếu đó để biến nó thành lợi điểm. Ta đã gieo một số hạt hoa ở vệ đường phía
bên ngươi, và mỗi ngày trong khi ta gùi nước về nhà, ta đã tưới chúng từ những chỗ rò rỉ
của ngươi. Giờ đây, ta có thể hái những bông hoa tươi tắn ấy để trang trí nhà cửa của ta.
Không có vết nứt của ngươi, ta đã không có những bông hoa duyên dáng để làm đẹp ngôi
nhà của mình.
Trong cuộc sống cũng vậy, ai cũng đều có những vết nứt, vì vậy chẳng ai là hoàn hảo cả, tất cả chúng ta đều có thể là cái bình nứt, nhưng nếu chúng ta biết chấp nhận và tận dụng
nó, thì mọi thứ đều có thể trở nên có ích.

Posted on September 14, 2016 11:58:42 PM


5
Donate free
Đăng nhập để tham gia thảo luận! Hoặc bạn có thể bình luận bằng facebook ở dưới.