Anh - ViệtTruyện song ngữ: Pencil & Eraser

Được viết bởi: Cloudiy


Pencil: I’m sorry

Eraser: For what? You didn’t do anything wrong.

Pencil: I’m sorry because you get hurt because of me. Whenever I made a mistake, you’re always there to erase it. But as you make my mistakes vanish, you lose a part of yourself. You get smaller and smaller each time.

Eraser: That’s true. But I don’t really mind. You see, I was made to do this. I was made to help you whenever you make a mistake. Even though one day, I know I’ll be gone and you’ll replace me with a new one, I’m actually happy with my job. So please, stop worrying. I hate seeing you sad.

I found this conversation between the pencil and the eraser very inspirational. Parents are like the eraser whereas their children are the pencil. They’re always there for their children, cleaning up their mistakes. Sometimes along the way, they get hurt, and become older, and eventually pass away. Though their children will eventually find someone new like a spouse, parents are still happy with what they do for their children, and will always hate seeing their precious children worrying, or being sad. All my life, I’ve been the pencil. and it pains me to see the eraser that is my parents getting smaller and smaller each day. For I know that one day, all that I’m I’ll be left with would be eraser crumbs and memories of what I used to have.

“We never know how much our parents love us till we have become parents ourselves.”

Bút chì: Mình xin lỗi

Cục tẩy: Vì cái gì chứ? Cậu có làm gì sai đâu.

Bút chì: Mình xin lỗi vì cậu phải chịu đau đớn vì mình. Bất cứ khi nào mình phạm lỗi, cậu luôn ở đó để sửa sai giúp mình. Nhưng khi cậu làm biến mất những lỗi lầm của mình, cậu cũng mất đi một phần của chính cậu. Cậu nhỏ dần đi sau mỗi lần như thế.

Cục tẩy: Đúng vậy. Nhưng mình thực sự chẳng lấy làm phiền. Cậu thấy đấy, mình được tạo ra để làm công việc đó mà. Mình được tạo ra để giúp cậu bất cứ khi nào cậu mắc lỗi. Mặc dù một ngày nào đó, mình biết mình sẽ biến mất và cậu sẽ thay thế mình bằng một cục tẩy mới, mình thực sự hạnh phúc với nhiệm vụ của mình. Vì thế, hãy dừng lo lắng. Mình không thích thấy cậu buồn.

Tôi thấy cuộc hội thoại trên đây giữa bút chì và cục tẩy rất nhiều cảm xúc. Những người làm cha mẹ cũng giống như cục tẩy trong khi con cái chính là bút chì. Cha mẹ luôn có mặt để sửa chữa những sai lầm của con cái. Đôi khi trên chặng đường đó, cha mẹ phải chịu đau đớn và trở nên già đi, và thậm chí qua đời. Và dù con cái họ cuối cùng tìm được một ai đó mới (vợ hoặc chồng), cha mẹ vẫn luôn hạnh phúc với những gì họ làm cho con mình, và không khi nào muốn thấy những đứa con thân yêu của mình phải lo lắng hay buồn phiền. Suốt cuộc đời mình, tôi đã luôn là một cây bút chì. Và thật đau lòng khi thấy cục tẩy là cha mẹ mình hằng ngày cứ hao mòn dần. Tôi biết rằng một ngày nào đó, tất cả những gì còn lại với tôi sẽ chỉ là vụn tẩy và những kỷ niệm đã từng có.

“Chúng ta không bao giờ biết cha mẹ yêu thương chúng ta dường nào cho đến khi chúng ta trở thành người cha, người mẹ.”

Posted on September 11, 2021 12:46:15 PM


3
Donate free
Đăng nhập để tham gia thảo luận! Hoặc bạn có thể bình luận bằng facebook ở dưới.