Anh - ViệtTruyền thuyết bạch xà [Song ngữ]

Được viết bởi: Hust IT1
Truyền thuyết Bạch xà

Legend of White Snake


Truyền thuyết Bạch Xà là một câu chuyện tình yêu giữa người và một con Bạch xà. Câu chuyện kể ngắn này lần đầu tiên được tìm thấy vào thời nhà Đường (618 sau công nguyên).

The Legend of the White Snake is a love story about a man and a white snake. The first short tale was found during the Tang Dynasty (618 AD).


Ngày xửa ngày xưa, tại Núi Nga Mi xuất hiện một con rắn trắng và một con rắn xanh với sức mạnh yêu thuật. Khi đi ra ngoài, hai con xà tinh này thường đã biến mình thành hai thiếu nữ xinh đẹp. Một ngày nọ, họ gặp một nam nhân tên là Hứa Tiên tại Hồ Tây của phố Hàng Châu. Bạch Tố Trinh đã yêu Hứa Tiên ngay từ giây phút ban đầu. Họ sớm kết hôn ngay sau đó.

Once upon a time, there were a white snake and a green snake with magical power living in the Er-Mei Mountain. When they went out, they usually transformed them into two beautiful young ladies called Bai Suzhen (Lady White) and Xiaoqing (Lady Green). One day, at the West Lake of Hang-Zhou city, they met a man named Xu Xian. Bai Suzhen fell in love with Xu Xian from the very start. They got married soon after that.


Bạch Tố Trinh cùng tướng công của mình mở một cửa hàng thuốc và giúp chồng kê đơn. Những bệnh nhân nghèo được miễn phí chữa trị và thuốc thang. Vì thế mà cửa hàng này nhanh chóng được biết đến và trở nên nổi tiếng. Một ngày nọ, một nhà sư tên là Pháp Hải nhìn thấy hai vợ chồng và ông ta cảnh báo Hứa Tiên rằng nương tử anh ta thực ra chính là một con bạch xà.

Bai Suzhen and her husband opened a medicine store and helped her husband by writing the prescriptions. Poor patients unable were given free treatment and medicine. Therefore, the store quickly became well known and popular. One day a monk called Fa Hai saw the couples and warned Xu Xian that his wife was a white snake.


Cũng trong thời gian này, Lễ hội Thuyền rồng được tổ chức như hàng năm. Khi các gia đình Trung Hoa đang sửa soạn cho buổi lễ trừ tà hàng năm theo truyền thồng của họ bằng việc uống rượu Hùng Hoàng và trang trí xung quanh nhà cửa với cây Xương Rồng và Ngải Trung. Họ tin rằng đây là những việc làm có thể giúp họ xua đuổi tà ma. Điều này rất nguy hiểm với Bạch Tố Trinh và Tiểu Thanh, vì họ là những yêu quái. Bạch Tố Trinh khi ấy đang mang thai và yêu thuật của cô đã suy yếu rất nhiều. Tuy nhiên để tránh sự hoài nghi của tướng công về thân phân mình, cô vẫn uống rượu Hùng Hoàng.

During this time, the Dragon Boat Festival was celebrated as every year, Chinese families were eager to prepare for their yearly traditional exorcism ceremony byand drinking realgar and decorating with calamus and Chinese mugwort around their house . They believed this could help them to drive away spirits. This was dangerous to Bai Suzhen and Xiaoqing because they were spirits. By that time, Bai Suzhen was pregnant and her magical power became weakened a lot. However, in order to avoid her husband's skepticism about her true body, she still drank realgar.


Không may, Bạch Tố Trinh không thể kiểm soát nổi mình và biến mình thành một con rắn trong lúc ngủ. Hứa Tiên nhìn thấy một con bạch xà mà sợ hãi đến chết.

Unfortunately, she could not control herself and turned into a snake when sleeping. Her husband saw the white snake and was literally scared to death.


Để cứu mạng tướng công của mình, Bạch Tố Trinh đã đi đánh cắp cỏ hồi sinh trên núi Côn Lôn. Nàng thất bại. Nhưng tình yêu đích thực đã giúp nàng giành được cỏ hồi sinh và giành lại mạng sống cho Hứa Tiên.

In order to save Xu Xian 's life, Bai Suzhen went to steal the resurrection grass on the Kunlun Mountain. She failed. But her true love helped her to get the resurrection grass and save the life of Xu Xian.


Hứa Tiên nhớ đến những lời Pháp Hải nói với chàng trước kia và đến chùa Kim Sơn để gặp ông. Pháp Hải muốn Hứa Tiên quy y cửa Phật để quên nương tử của mình. Bạch Tố Trinh đã viện cứu đến các yêu tinh dưới nước giúp đỡ và tạo ra một trận lụt trên Chùa Kim Sơn để chiến đấu với Pháp Hải.

Xu Xian remembered what Fa Hai said to him before and went to the Golden Mountain Temple to see him. Fa Hai advised Xu Xian to become a monk to forget his wife. Bai Suzhen asked a great army of underwater spirits for help and brought forth a flood over the Golden Mountain Temple to fight with Fa Hai.


Thế nhưng Pháp Hải với pháp thuật cao siêu cùng sự giúp đỡ của các thiên binh thần tướng sau đó đã giải cứu được ngôi đền của mình.

However, Fa Hai with his magical power and the help of the heavenly soldiers could save his temple then.


Bạch Tố Trinh đã mang thai, nên nàng quá yếu để giao đấu quyết liệt hơn. Nàng quyết định từ bỏ cuộc giao đấu và chờ đợi một thời gian sau khi sinh con. Hứa Tiên đã đến gặp con trai mình và mang theo một chiếc nón có chứa phép thuật từ Pháp Hải. Chiếc nón bắt được Bạch Xà. Pháp Hải sau đó đã giam cầm con rắn trắng bên trong chùa Lôi Phong.

Bai Suzhen was pregnant, so she was too weak to fight harder. She decided to give up the battle and waited for the time after giving birth. Xu Xian wanted to see his son. Taking advantage of this, Fa Hai give a magical hat to Xu Xian for his son. By this way, Fa Hai captured Bai Suzhen and then imprisoned her inside the Leifeng Pagoda.


Tiểu Thanh không thể giao đấu một mình với Pháp Hải. Nên nàng đã trốn thoát và tu luyện. Khi con trai của Bạch Tố Trinh--- Hứa Cát Lâm lớn lên, nàng kể cho chàng nghe về câu chuyện của mẫu thân mình. Hứa Cát Lâm đã trả thù bằng cách phá hủy chùa Lôi Phong và giải cứu Bạch Tố Trinh. Bạch Tố trinh đoàn tụ với tướng công và con trai nàng.

Xiaoqing was unable to fight Fa Hai alone. So she escaped and practiced her magical power even harder. When the son of Bai Suzhen ---Xu Shilin grew up, she told him about the story of his mother. Xu Shilin destroyed Thunder Pagoda to take revenge and rescued Bai Suzhen. Bai Suzhen reunited with her husband and her son.


Hiện còn có nhiều phiên bản khác của truyền thuyết này. Dưới đây là một trong những phổ biến nhất ở Trung Quốc.

There are also other versions of this legend. Below is one of the most popular one in China.


Lã Động Tân, một trong Bát tiên, cải trang thành một người đàn ông bán bánh trôi tại Cầu Gãy gần Hồ Tây ở Hàng Châu. Một cậu bé tên Hứa Tiên đến mua của Lã Động Tân vài chiếc bánh mà không biết rằng chúng thực sự là những viên thuốc trường sinh. Sau khi ăn những chiếc bánh này Hứa Tiên không cảm thấy đói trong nhiều ngày sau đó, thế nên chàng ta quyết định quay lại để tìm câu trả lời cho việc này. Lã Động Tân nghe ra và cười lớn và bế Hứa Tiên đến cây cầu lật ngửa để anh ta ói những chiếc bánh kia xuống hồ.

Lü Dongbin, one of the Eight Immortals, disguises himself as a man selling tangyuan at the Broken Bridge near the West Lake in Hangzhou. A boy called Xu Xian bought some tangyuan from Lü Dongbin without realizing that they were actually immortality pills. He did not feel hungry for days after eating them, so Xu Xian decided to g back to look for the answer for this. Lü Dongbin heard and laughed. Then he fliped Xu Xian upside-down at the bridge. This caused hem vomit the tangyuan into the lake.


Trong hồ, có một con bạch xà đang tu luyện với hy vọng trở nên trường sinh sau ngàn năm tu luyện. Bạch xà ăn những viên trường sinh này và lĩnh hội được 500 năm sức mạnh phép thuật. Thế nên, cô cảm kích Hứa Tiên và tin rằng số phận của họ có mối tiền duyên từ kiếp trước. Trong khi ấy có một con rùa tinh khác cũng đang tu luyện trong hồ nhưng không đoạt được bất kỳ viên thuốc trường sinh nào thế nên hắn ta nảy sinh lòng đố kị với bạch xà. Một ngày nọ, trên một cây cầu kia bạch xà nhìn thấy một người ăn xin bắt được một con rắn màu xanh lá cây và muốn lấy mật của con rắn để bán. Bạch xà liền biến thành cô gái và mua con rắn xanh từ người ăn xin, nhờ đó cứu được con rắn xanh. Nhờ vào việc này mà thanh xà biết ơn bạch xà và từ đó xem bạch xà như một tỉ tỉ của mình.

In the lake, there was a white snake spirit in the hope of becoming an immortal after centuries of training and cultivation. She took the pills and gained 500 years’ worth of magical powers. She therefore felt grateful to Xu Xian and believed that their fates had predestined relationship from a previous life. Meanwhile there was another tortoise spirit also training in the lake but did not manage to take any of the pills; so he was very jealous of the white snake. One day, the white snake sees a beggar who had caught a green snake and wants to dig out the snake’s gall and sell it on the bridge. The white snake transformed into a woman and bought the green snake from the beggar, thus she could save the green snake’s life. Because of this, the green snake was grateful to the white snake and she regarded the white snake as her elder sister since then.


Mười tám năm sau, trong lễ hội dịp Tết Thanh Minh, Bạch Xà và Thanh Xà biến thành hai thiếu nữ tên là Bạch Tố Trinh (Bạch Xà) và Bạch Tiểu Thanh (Thanh Xà). Họ gặp Hứa Tiên tại Cầu Gãy ở Hàng Châu. Họ Hứa cho hai cô gái mượn ô của mình khi trời đang mưa. Hứa Tiên và Bạch Tố Trinh dần nảy sinh tình cảm và cuối cùng kết hôn. Họ chuyển đến Trấn Giang và mở một hiệu thuốc.

Eighteen years later, during the Qingming Festival, the white and green snakes transform themselves into two young women called Bai Suzhen (Lady White) and Xiaoqing (Lady Green). They meet Xu Xian at the Broken Bridge in Hangzhou. Xu lent them his umbrella because it is raining. Xu Xian and Bai Suzhen gradually felt in love and were eventually married. They moved to Zhenjiang, where they opened a medicine store.


Còn rùa tinh thì sao? Sau khi tích lũy đủ sức mạnh để mang hình dạng con người, rùa tinh hắn ta biến thành một tu sĩ Phật giáo lấy tên là Pháp Hải. Vẫn căm tức chuyện cũ với Bạch Tố Trinh, Pháp Hải âm mưu phá vỡ mối quan hệ của nàng với Hứa Tiên. Trong Lễ hội Thuyền Rồng, hắn tiếp cận Hứa Tiên và nói với chàng rằng nương tử của chàng nên uống rượu Hùng Hoàng, một loại rượu gắn liền với lễ hội đó để xua đuổi tà ma. Mặc dù nghi ngờ loại rượu này nhưng nàng vẫn uống và bất cẩn để lộ hình dạng thật của mình là một con bạch xà lớn. Hứa Tiên trông thấy và chết vì sốc sau khi thấy nương tử của mình không phải là người. Bạch Tố Trinh và Tiểu Thanh đi đến Núi Nga Mi, dũng cảm vượt qua mọi nguy hiểm để đánh cắp một loại thuốc tiên nhằm cứu sống Hứa Tiên.

What about the terrapin spirit? After having accumulated enough powers to take human form, he transformed into a Buddhist monk called Fahai. Still angry with Bai Suzhen, Fahai ploted to break up her relationship with Xu Xian. Fahai approached Xu Xian and told him that during the Duanwu Festival his wife should drink realgar wine, a wine associated with that festival to ward off evil. Although Bai Suzhen unsuspectingly the wine, she drank it and carelessly revealed her true form as a large white snake. Xu Xian saw and died of shock after seeing that his wife was not human. Bai Suzhen and Xiaoqing travelled to Mount Emei, where they overcame all dangers to steal a magical herb that save Xu Xian’s life.Sau khi sống lại, Hứa Tiên vẫn yêu Bạch Tố Trinh mặc dù biết thân phận thực sự của nàng. Pháp Hải cố chia rẽ họ một lần nữa bằng cách bắt giữ Hứa Tiên và giam cầm chàng trong đền Kim Sơn. Bạch Tố Trinh và Tiểu Thanh giao đấu với Pháp Hải để giải cứu Hứa Tiên. Bạch Xà dùng yêu thuật làm ngập ngôi đền và nhấn chìm nhiều người dân vô tội. Tuy nhiên, yêu thuật của cô bị hạn chế bới khi ấy nàng đã mang thai đứa con của Hứa Tiên, vì vậy cô không thể cứu chồng mình. Hứa Tiên sau đó tìm cách trốn thoát khỏi đền Kim Sơn và đoàn tụ với nương tử tại Hàng Châu, nơi Bạch Tố Trinh hạ sinh con trai, Hứa Mạnh Giao. Pháp Hải theo dõi họ, đánh bại Bạch Tố Trinh và giam nàng trong chùa Lôi Phong.

After his resurrection, Xu Xian still maintains his love for Bai Suzhen despite knowing her true identity. Fahai tried to separate them again by capturing Xu Xian and imprisoning him in Jinshan Temple. Bai Suzhen and Xiaoqing fight with Fahai to rescue Xu Xian. Bai used her powers to flood the temple and drowned many innocent people. However, her sorcery was limited because at that time she was already pregnant with Xu Xian, so she faied to save her husband. Xu Xian later managed to escape from Jinshan Temple and reunited with his wife in Hangzhou, where Bai Suzhen gave birth to their son, Xu Mengjiao. Fahai tracked them down, defeated Bai Suzhen and imprisons her in Leifeng Pagoda.


Hai mươi năm sau, Hứa Mạnh Giao đậu Trạng Nguyên và trở về nhà. Cùng lúc ấy, Tiểu Thanh đã trốn thoát khi Bạch Tố Trinh bị Pháp Hải bắt, đi đến chùa Kim Sơn giao đấu với Pháp Hải và đánh bại hắn ta. Bạch Tố Trinh được cứu thoát khỏi chùa Lôi Phong và đoàn tụ với chồng và con trai. Trong lúc đó thì Pháp Hải chạy trốn và ẩn mình trong dạ dày của một con cua. Cho đến ngày nay vẫn tồn tại tương truyền rằng gạch cua có màu cam vì nó giống với màu của áo cà sa của Pháp Hải.

Twenty years later, Xu Mengjiao gained the zhuangyuan and returned his home. At the same time, Xiaoqing, who escaped when Bai Suzhen was captured by Fahai, went to Jinshan Temple to confront Fahai and defeated him. Bai Suzhen was freed from Leifeng Pagoda and reunited with her husband and son, while Fahai fled and hid inside the stomach of a crab. Until now, there is still a saying that a crab’s internal fat is orange because it resembles the colour of Fahai’s kasaya.

Nguồn: vietanhsongngu.com

Posted on February 01, 2020 09:58:56 AM


9
Donate free
Đăng nhập để tham gia thảo luận! Hoặc bạn có thể bình luận bằng facebook ở dưới.