Truyện[#Truyện Tranh#] ~Thỏ Bảy Màu

Được viết bởi: Kẹo ARMY•하린


Số xanh và sướng
Khoảng cách giữa lời nói và hành động
Những ngày đẹp tươi
Con như cha là nhà vô phúc
Kế hoạch hoàn hảo
Tình yêu thời loạn
~Source : Sưu tầm~

@Kẹo

Posted on April 19, 2020 11:34:32 AM


13
Donate free
Đăng nhập để tham gia thảo luận! Hoặc bạn có thể bình luận bằng facebook ở dưới.