Anh - Việt[Truyện tranh#Song ngữ] ☁☂ 11 tình huống gây cười mà mỗi phụ nữ sẽ hiểu ✎☃

Được viết bởi: Kẹo ARMY•하린Being a woman is never easy. This is the central theme of Sarah Andersen’s art, in which she depicts startlingly accurate and often very amusing scenes that every woman will recognize from her own life.


>Là một người phụ nữ không bao giờ dễ dàng. Đây là chủ đề chính trong tác phẩm nghệ thuật Sarah Andersen, trong đó cô ấy miêu tả một cách chính xác đến kinh ngạc và các cảnh thường rất hài hước mà mỗi người phụ nữ sẽ nhận ra từ cuộc sống của chính mình.


We at Bright Side love the work of this talented artist, and we decided to put together a selection of some of her latest work. You won’t be able to look at this without smiling!


>Chúng tôi tại Bright Side rất yêu thích tác phẩm của người nghệ sĩ tài năng này, và chúng tôi đã cùng nhau chọn ra của một số tác phẩm mới nhất của cô ấy. Bạn sẽ không thể xem nó mà không mỉm cười!
____________________________________________
Picture 1/Tranh 1


______________________________________________
Picture 2/Tranh 2


___________________________________
Picture 3/Tranh 3


________________________________________
Pictue 4/Tranh 4

___________________________________________
Picture 5/Tranh 5

_______________________________________
Picture 6/Tranh 6


_________________________________________
Picture 7/Tranh 7


________________________________
Pictue 8/Tranh 8


_______________________________________
Picture 9/Tranh 9


____________________________________
Picture 10/Tranh 10


___________________________________
Picture 11/Tranh 11


_________________________________
Picture 12/Tranh 12__________________________

Nguồn

Posted on July 30, 2019 02:12:29 PM


21
150
Donate free
Đăng nhập để tham gia thảo luận! Hoặc bạn có thể bình luận bằng facebook ở dưới.