Anh - ViệtTừ vựng tiếng anh thông dụng về internet

Được viết bởi: Lee. Sandy


use/ access/ log onto the Internet/the Web

sử dụng/ kết nối Internet./mạng

• go online/ on the Internet

trực tuyến trên Internet

• have a high-speed/ dial-up /broadband/ wireless (Internet) connection

có đường truyền tốc độ cao/ quay số/ băng thông rộng/ mạng không dây

• access/ connect to /locate the server

tiếp cận/ kết nối/ xác định máy chủ

• use/ open/ close/ launch a/ your web browser

sử dụng/ mở/ đóng/ bắt đầu trình duyệt web

• browse/ surf/ search/ scour the Internet/the Web

lướt/ tìm kiếm/ lùng sục Internet

send/ contain/ spread/ detect a (computer/email) virus gửi/ chứa/ lan truyền/ phát hiện một con virus (máy tính hoặc ở email)

cập nhật phần mềm diệt virus: update your anti-virus software

cài đặt/ sử dụng/ tùy chỉnh tường lửa: install/ use/ configure a firewall

chấp nhận/ kích hoat/ chặn/ xóa cookies: accept/ enable/ block/ deletecookies

Cookie: là các thông tin lưu trong máy tính thường được dùng để nhận ra người dùng khi viếng thăm một trang web. Nó là những tập tin mà trang web gửi đến máy tính của người dùng. Cookie có thể tiết lộ bí mật về người dùng. Các trình duyệt hiện đại cho phép đề phòng việc các cookie tiết lộ bí mật bằng các cài đặt chế độ cấm gửi ngược lại hay là hỏi ý kiến người dùng máy trước khi gửi thông tin cho ai.

Bức tường lửa (firewall) là rào chắn mà một số cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp, cơ quan nhà nước lập ra nhằm ngăn chặn người dùng mạng Internet truy cập các thông tin không mong muốn hoặc/và ngăn chặn người dùng từ bên ngoài truy nhập các thông tin bảo mật nằm trong mạng nội bộ.

Posted on October 09, 2016 09:58:00 AM


3
Donate free
Đăng nhập để tham gia thảo luận! Hoặc bạn có thể bình luận bằng facebook ở dưới.