Anh - ViệtTừ vựng tiếng anh vê môi trường!

Được viết bởi: Hust IT1


a marin ecosystem (n) hệ sinh thái dưới nướcAbsorption: hấp thụAccident: Tai nạn

acid deposition: mưa axit

acid rain: mưa axit

Activated carbon: than hoạt tính

Activated sludge: Bùn hoạt tính

Adsorption: hấp phụ

Từ vựng tiếng anh về môi trường - hệ sinh thái

Aerobic attached-growth treatment process Quá trình xử lý sinh học hiếu khí dính bám

Aerobic suspended-growth treatment process Quá trình xử lý sinh học hiếu khí lơ lửng

conserve (v) giữ gìn

contaminate (v) làm ô nhiễm

crops(n) mùa màng

cut / reduce (v) giảm

damage/ destroy (v) phá hủy

environmental pollution (n) sự ô nhiễm môi trường

greenhouse gas emissions : khí thải nhà kính

ground water (n) nguồn nước ngầm

limit/ curb/control (v) hạn chế/ ngăn chặn/ kiểm soát

natural resources : tài nguyên thiên nhiên

pollutant (n): chất gây ô nhiễm,

pollute (v): ô nhiễm

polluter (n): người / tác nhân gây ô nhiễm,

pollution (n): sự: quá trình ô nhiễm,

pollutive (adj): bị ô nhiễm

preserve biodiversity : bảo tồn sự đa dạng sinh học

the ozone layer (n) tầng ozon

the soil (n) đất

Các vấn đề môi trường:

carbon footprint: tổng cộng sự thải chất carbon dioxide của một cá nhân hoặc tổ chức và các khí ga nhà xanh khác được tạo ra bởi các hành động hàng ngày của họ.


Ex: She"s been on three international flights this year, so she"s worried about her carbon footprint.

(Cô ta đã đi trên 3 chuyến bay quốc tế trong năm này, vì thế cô ta lo lắng về chất thải cacbon của mình.)

the greenhouse effect: một sự tăng trưởng trong khối lượng chất carbon dioxide và các khí khác trong không khí mà phần lớn các nhà khoa học cho rằng gây ra sự ấm lên của trái đất.


Ex: Pollution from cars, factories and planes all contribute to what"s known as the greenhouse effect.

(Sự ô nhiễm từ xe hơi, nhà máy và máy bay đều gây ra cái được gọi là ảnh hưởng nhà xanh.)

global warming / climate change: sự tăng trưởng do con người gây ra trong nhiệt độ trái đất. Các nhà khoa học sử dụng thuật ngữ “sự thay đổi khí hậu” bởi vì một phần của thế giới có thể trở nên lạnh hơn thay vì ấm hơn.


Ex: We need to lower our greenhouse gas emissions so that we can reduce the threat of global warming.

(Chúng ta cần giảm sự thải khí nhà xanh để chúng ta có thể giảm sự đe dọa của sự ấm lên của trái đất.)

pollution: phá hoại được gây ra cho nước, không khí…bằng các chất hoặc thải độc hại


Ex: Many of the workers complained that the pollution from the factories was making them ill.

(Nhiều công nhân than phiền rằng sự ô nhiễm từ các nhà máy đã làm cho họ ốm bệnh.)

Các giải pháp môi trường

a bottle bank: một thùng lớn mà con người bỏ các chai không và các vật thủy tinh khác vào để chất thủy tinh có thể được sử dụng lần nữa


Ex: We use the bottle bank in town to recycle our green, brown and clear bottles.

(Chúng ta sử dụng ngân hàng chai tại trung tâm để tái sử dụng các chai màu xanh, nâu và trong.)

recycle: thu nhặt và xử lý rác thải để sản xuất ra các vật liệu hữu ích mà có thể được sử dụng lại
Ex: It"s possible to recycle plastic drink cups to make pencils.

(Có khả năng tái sử dụng những chiếc ly bằng nhựa để làm bút chì.)

organic: không sử dụng các chất hóa học nhân tạo trong việc trồng trọt cây hoặc nuôi thú vật để lấy thịt và các sản phẩm khác

Ex: Even though organic food is a bit more expensive I think it tastes so much better because they don"t use any chemicals in making it.

(Mặc dù thực phẩm sạch đắt tiền hơn nhưng tôi nghĩ nó ăn ngon hơn bởi vì họ không sử dụng bất kỳ chất hóa học nào để trồng nó.)

conserve energy / electricity / power: giữ và bảo vệ cái gì đó không phí phạm


Ex: To conserve electricity, he turned his central heating down and wore more clothes instead.

(Để tiết kiệm điện, anh ta giảm máy sưởi trung tâm và mặc thêm áo.)

wind farm: các tua bin (các cấu trúc cao với các quạt mà được quay bằng gió) được sử dụng để sản xuất ra điện từ năng lượng gió


Ex: Everyone says they think wind farms are a good idea but no-one actually wants them near their house because they make such a racket

(Mọi người nói rằng họ cho rằng nông trại gió là một sáng kiến hay .nhưng không ai thật sự muốn chúng gần nhà của mình bởi vì chúng tạo ra sự ồn ào.)*

Nguồn:http://anhngunewlight.com

Posted on September 19, 2016 08:06:55 PM


1
Donate free
Đăng nhập để tham gia thảo luận! Hoặc bạn có thể bình luận bằng facebook ở dưới.