Tài liệu tiếng việt@tuihocsinhdinhkownhathemattroi :D

Được viết bởi: IwantNuggys


À nnannn ~~~ I'm Comeback vs ảnh chế :d Rảnh quá bắn vài Topic cho zuii :3

===========================

-> Đây là cách tóm tắt lịch sử kháng chiến chống Pháp :V

-> Quàu :D
-. Phật ở trên kia kow quá , mãi mãi hong độ tới...
-> ==" Lạy

===

Sẽ thêm sau <3

Posted on September 22, 2019 08:50:21 PM


12
Donate free
Đăng nhập để tham gia thảo luận! Hoặc bạn có thể bình luận bằng facebook ở dưới.