Anh - Việt[Vietsub music] Pika Girl - S3RL [Hardcore]

Được viết bởi: Hust IT1
Lyrics vietsub

I wish that we were on TV, / Tôi ước rằng chúng ta trong TV
just like in pokemon. / Giống như trong pokemon
You'd be a pika-girl, / Bạn sẽ là một cô gái pika,
In a poke world. / Trong một thế giới poke
Yes, life would be so fun! / Đúng, cuộc sống sẽ rất vui!

I'd be a trainer boy, / Tôi sẽ là một cậu bé huấn luyện viên
and I would make the choice / và tôi sẽ lựa chọn
to go and search for you. / Để đi và tìm bạn
I'd throw my pokeball / Tôi sẽ ném quả cầu pokeball
and I would catch them all. / Và tôi sẽ bắt thất cả chúng
You'd be my Pikachu! / Bạn sẽ là Pikachu của tôi!

(Pi-Pikachu!) / Pi-Pikachu! - made by a little girl lol :D

You're my pika-girl, / Bạn là pika-girl của tôi
in the poke world. / Trong thế giới poke
Oh, I won the gym badge, / Oh, tôi đã thắng huy hiệu phòng tập luyện
but you won my heart. / Nhưng toi đã thắng trái tim của tôi
(Pika!) / Pika! girl!
Pika-girl, in the poke world / Pika-girl, trong thế giới poke
And now that I've got you, / Và giờ tôi đã có bạn
we can never part. / Chúng ta không bao giờ xa nhau
(chu!) / Chu! little girl...

The pokeball in my life's open for you. / Pokeball trong cuộc sống của tôi là mở cho bạn
(Pika!) / Pika!
You're my pika-girl, / Bạn là pika-girl của tôi
in the poke world. / Trong thế giới poke
Just like in pokemon! / Giống như trong pokemon!

(Piiika!) / Piiika!

(Pikachu!) / pikachu!
You're my pika-girl, / Bạn là pika-girl của tôi
in the poke world. / Trong thế giới poke
Oh, I won the gym badge, / Oh, tôi đã giành được huy hiệu phòng tập
but you won my heart. / Nhưng tôi đã thắng trái tim của tôi
(Pika!) / Pika!
Pika-girl, in the poke world / Pika-girl, trong thế giới poke
And now that I've got you, / Và giờ tôi đã có bạn
we can never part. / Chúng ta sẽ không bao giờ xa nhau
(chu!) / Chu!

The pokeball in my life's open for you. / Pokeball trong cuộc sống của tôi mở cho bạn
(Pika!) / Pika!
You're my pika-girl, / Bạn là cô gái pika của tôi
in the poke world. / Trong thế giới poke
Just like in pokemon! / Giống như trong pokemon
(Pika!) / Pika!

I'd bring you sweets, / Tôi sẽ mang cho bạn những viên kẹo
like rare candies. / Như kẹo hiếm
Level up your love to give. / Lên cấp tình yêu của bạn để cho
And then you'd use right then, / Và sau đó bạn sẽ sử dụng ngay
a sweet kiss TM / Một cái hôn ngọt ngào TM
(super effective) / (siêu hiệu quả)

Not even the Elite Four could stop us evermore, / Ngay cả Elite Four cũng không thể ngăn cản chúng tôi,
together we can't fall. / Cùng nhau chúng ta không thể ngã.
Our bond would never break, / Liên kết của chúng tôi sẽ không bao giờ phá vỡ,
and there'd be no mistake. / và sẽ không có sai lầm.
Our love would conquer all! / Tình yêu của chúng ta sẽ chinh phục tất cả!
(Pi-Pikachu!) / (Pi-Pikachu!)

You're my pika-girl, / Bạn là pika-girl của tôi
in the poke world. / Trong thế giới poke
Oh, I won the gym badge, / Oh, tôi đã giành được huy hiệu phòng tập
but you won my heart. / Nhưng tôi đã thắng trái tim của tôi
(Pika!) / Pika!
Pika-girl, in the poke world / Pika-girl, trong thế giới poke
And now that I've got you, / Và giờ tôi đã có bạn
we can never part. / Chúng ta sẽ không bao giờ xa nhau
(chu!) / Chu!

The pokeball in my life's open for you. / Pokeball trong cuộc sống của tôi mở cho bạn
(Pika!) / Pika!
You're my pika-girl, / Bạn là cô gái pika của tôi
in the poke world. / Trong thế giới poke
Just like in pokemon! / Giống như trong pokemon

(Piiika!)

(Pikachu!)
You're my pika-girl, / Bạn là pika-girl của tôi
in the poke world. / Trong thế giới poke
Oh, I won the gym badge, / Oh, tôi đã giành được huy hiệu phòng tập
but you won my heart. / Nhưng tôi đã thắng trái tim của tôi
(Pika!) / Pika!
Pika-girl, in the poke world / Pika-girl, trong thế giới poke
And now that I've got you, / Và giờ tôi đã có bạn
we can never part. / Chúng ta sẽ không bao giờ xa nhau
(chu!) / Chu!

The pokeball in my life's open for you. / Pokeball trong cuộc sống của tôi mở cho bạn
(Pika!) / Pika!
You're my pika-girl, / Bạn là cô gái pika của tôi
in the poke world. / Trong thế giới poke
Just like in pokemon! / Giống như trong pokemon
(Pika!) / Pika!

Posted on November 13, 2018 08:12:58 PM


7
Donate free
Đăng nhập để tham gia thảo luận! Hoặc bạn có thể bình luận bằng facebook ở dưới.