Anh - ViệtVới Máy quét sân bay mới, có thể bạn sẽ không bao giờ phải gỡ vật phẩm ra khỏi hành lý nữa (Song ngữ)

Được viết bởi: Hust IT1


New airport scanners could mean you'll never have to remove items from luggage again / Với Máy quét sân bay mới, có thể bạn sẽ không bao giờ phải gỡ vật phẩm ra khỏi hành lý nữa

London's Heathrow Airport is trialling X-ray scanners that could one day spell the end of passengers frantically removing toiletries from their hand luggage -- or at least, that's the plan. / Sân bay Heathrow ở Luân Đôn đang thử nghiệm các máy quét X-quang, một ngày nào đó có thể đánh dấu kết thúc việc loại bỏ những đồ cá nhân một cách điên rồ ra khỏi hành lý xách tay của các hành khách - hoặc ít ra thì đó vẫn đang là kế hoạch.The scanners feature 3D imagery, meaning security staff can see objects inside people's baggage from all angles. / Máy quét mô tả hình ảnh 3D, nghĩa là nhân viên an ninh có thể thấy các đồ vật bên trong hành lý của mọi người từ mọi góc độ.

The scanners, which will be trialled over the next six to 12 months, can also detect hidden explosives, the United Kingdom's Department for Transport (DfT) said in a statement. / Các máy quét, sẽ được thử nghiệm trong vòng 6 đến 12 tháng tới, cũng có thể phát hiện các chất nổ được giấu bên trong, theo Bộ Giao thông Vận tải Anh (DfT) cho biết trong một tuyên bố.

"If successful, this could lead in future to passengers no longer needing to remove items from hand luggage for screening," the department said. / "Nếu thành công, điều này có thể dẫn đến tương lai cho hành khách không còn cần phải loại bỏ các đồ đạc từ hành lý xách tay để sàng lọc," bộ cho biết.

Similar scanners have also been tested at John F. Kennedy airport in New York and Schiphol airport in Amsterdam. / Các máy quét tương tự cũng đã được thử nghiệm tại sân bay John F. Kennedy ở New York và sân bay Schiphol ở Amsterdam.

Currently, passengers must remove all laptops and liquids such as water, shampoo and toothpaste from their hand luggage before passing through security. / Hiện tại, các hành khách phải bỏ ra tất cả các máy tính xách tay và chất lỏng như nước, dầu gội và kem đánh răng khỏi hành lý xách tay trước khi đi qua cổng an ninh.

That said, the DfT maintained that the "rules remain the same -- passengers should expect to remove items if requested during the screening purposes." / Điều đó cho thấy rằng, Bộ Giao thông Vận tải Anh (DfT) vẫn duy trì theo "quy tắc giữ nguyên - hành khách có thể sẽ phải loại bỏ đồ nếu được yêu cầu cho các mục đích sàng lọc."

Passengers around the world were banned from carrying liquids on board in August 2006, following the discovery of an alleged terror plot aimed at airliners flying between Great Britain and the United States. / Hành khách trên khắp thế giới bị cấm mang chất lỏng lên máy bay vào tháng 8 năm 2006, sau khi phát hiện ra một âm mưu khủng bố được cho là nhằm vào các chuyến bay giữa Anh và Mỹ.

The rules were later eased, and passengers can now take liquids in containers under 100 milliliters carried in a separate, transparent resealable bag. / Các quy tắc sau đó đã được nới lỏng, và hành khách có thể đựng các chất lỏng trong các thùng chứa dưới 100 ml được đem theo trong một túi riêng biệt, trong suốt và kín.

Nguồn: http://cep.com.vn/voi-may-quet-san-bay-moi-co-the-ban-se-khong-bao-gio-phai-go-vat-pham-ra-khoi-hanh-ly-nua-5730.html

Posted on July 27, 2018 08:15:00 PM


3
Donate free
Đăng nhập để tham gia thảo luận! Hoặc bạn có thể bình luận bằng facebook ở dưới.