Giải tríVừa học vừa chơi - Fill the blank - Đề 8

Được viết bởi: Pepsi (Admin)


Mình sẽ tổ chức game Fill the blank dài kỳ trên Hota. Mỗi lần ra đề sẽ có 5 chữ. Các bạn phải điền đúng chữ cái còn thiếu để tạo thành từ có nghĩa. Trả lời đúng 1 từ được 1 mangot.Mỗi lần đề ra sẽ có 5 câu. Lưu ý các bạn không được trả lời trùng đáp án nhau nhé và phải dịch nghĩa từng từ.


Đề 8 - Còn 5 từ_o_ _ _e
e_ _e_yt_ _ _ _
_ _r_ _ _nl_
_ut_ _r_ _ _
_ur_p_

Posted on August 10, 2018 10:08:01 AM


7
Donate free
Đăng nhập để tham gia thảo luận! Hoặc bạn có thể bình luận bằng facebook ở dưới.