Anh - ViệtWhy is ketchup so hard to pour? - George Zaidan (ted ed)

Được viết bởi: Hust IT1


Posted on July 14, 2018 10:39:34 PM


3
Donate free
Đăng nhập để tham gia thảo luận! Hoặc bạn có thể bình luận bằng facebook ở dưới.