Anh - ViệtWish Clause type 1

Được viết bởi: ⭐小林 花絵⭐


I- ĐỊNH NGHĨA


Câu ước là câu diễn tả mong muốn, ước muốn của ai đó về một việc trong tương lai, ở hiện tại hay về một điều trong quá khứ.


Cấu trúc (formula):


S + wish + S + would/could + Vo


Ví dụ:I wish I would be a teacher in the future. (Tôi ước tôi sẽ là một giáo viên trong tương lai.)


Bài tập:


=> Tại đây


=> Attention: Wish clause includes the “I wish” and “If only”.


Người làm: Hanabi_chan

Posted on September 16, 2016 09:20:46 PM


2
Donate free
Đăng nhập để tham gia thảo luận! Hoặc bạn có thể bình luận bằng facebook ở dưới.