Anh - Việt
Xây dựng một căn cứ trên sao hỏa là một ý tưởng khủng khiếp: Hãy thực hiện nó! (Kurzgesagt)

Được viết bởi: ✰Like a boss✰


Xây dựng một căn cứ trên sao hỏa là một ý tưởng khủng khiếp: Hãy thực hiện nó! / Building a Marsbase is a Horrible Idea: Let’s do it!


Posted on February 06, 2019 09:00:45 PM


6
Donate free
Đăng nhập để tham gia thảo luận! Hoặc bạn có thể bình luận bằng facebook ở dưới.