Anh - ViệtXả magot ! bằng game

Được viết bởi: Ngọc Yt


các bn sẽ chọn các số từ 1=>10 bn nào chọn vào số nào thì sẽ phải viết cho mk chứ cái tiếng anh có âm đầu là ..( tùy theo số )

cách chơi VD : mk chọn số 1 thì mk sẽ phải viết âm đầu của chứ ấy bằng h thì như sau : hello hi ... ai nhiều từ nhất sẽ thắng

nhất 3 magot

nhì 2 magot

ba 1 magot

các bn còn lại 1 magot nhưng phải tìm được 5 từ trở lên ( nhớ dịch nghĩa )

Posted on November 20, 2016 12:57:19 PM


3
Donate free
Đăng nhập để tham gia thảo luận! Hoặc bạn có thể bình luận bằng facebook ở dưới.