Spam
Xin nghỉ phép

Được viết bởi: ʚ★Iйνเşเвℓëღℳąй²⁰⁰⁸★ɞ


Lời với Ad:
-Ad cho mình nghỉ phép không biết đến lúc nào, nhưng một lúc nào đó mình sẽ quay lại và build tiếp.
Lời vs mng
- Game sẽ giao cho Kina ( Wen) phụ trách nha.
LÝ DO : Ôn chuẩn bị thi cuối năm.

Posted on May 08, 2019 09:12:38 PM


10
Donate free
Đăng nhập để tham gia thảo luận! Hoặc bạn có thể bình luận bằng facebook ở dưới.