Share tài liệu A for and against essay 2 (Dàn ý) --- Bài essay số 1

Được viết bởi: *•.¸♡ pєppαα huчnhh ♡¸.•*


Hôm bữa Kas có kêu mọi người làm bài viết essay này nhưng không có ai làm hết trơn nên hôm nay Kas sẽ lập dàn ý cho các bạn xem nhé!

"Shopping malls are bad for local communities". Write an essay giving aruments for and against this statement.

A Brainstorm1/ Shopping malls cause small, local sores to lose bussiness.

2/ Young people like meeting in shopping malls.

3/ Shopping malls attract more customers and make money for the town.

4/ Shopping malls can be too big and impersonal.

5/ Shopping malls contain many stores, so they give customers a lot of choice.

6/ Shopping malls can be expensive.

B PlanParagraph 1
Make a factual statement about the subject

Paragraph 2
Give argurments for the statement.
What are the disadvantages of shopping malls?

Paragraph 3
Give arguments against the statement.
Why can shopping malls be a good thing?

Paragraph 4
Write a conclusion. Include your own opinion.

C Think about language


Read the Useful language. Choose at least two phrases to use in your essay.

D Write


Write your essay. Use your notes and the paragraph plan in exercise B. Remember to:

- use conjuctions of reason and result, and conjuctions of contrast

- put your argurments for and against the statement in sperate paragraphs

- include your own opinion at the end

USEFUL LANGUAGE


Introducing an idea or agrument
It is said? thought that ........
Some people believe that .........
It can be argued that ...........
In some people's opinion ..........

Đây là những gì mình được học trong VMG (VUS) rất hữu ích đúng không ạ??? Sẵn đây Kas PR luôn cho VMG :v! Vào mùa dịch tháng 3 VMG ưu đãi giảm 10% nhanh tay đăng kí nào các bạn :))! Nếu các bạn thấy hữu ích thì like, donate free hoặc làm bài viết essay dựa vào dàn ý giúp Kas nhé!

Posted on March 13, 2020 07:52:35 AM


16
20
Donate free
Đăng nhập để tham gia thảo luận! Hoặc bạn có thể bình luận bằng facebook ở dưới.