P͟hąɴ ĤU̺͆ỳṅн T⃟ɾọɲɠ Hɨếu

21.5 - 1.7Cháu của David trong Duolingo =))

Warning! Hãy đăng ký tài khoản để tham gia thảo luận ^_^, nếu bạn đã có tài khoản hãy bấm vào đăng nhập.