Blog

Update cookie, function

HotaVN update thêm cookie cho đăng nhập, giúp bạn truy cập HotaVN dễ dàng hơn. Update share giúp bạn chia sẻ HotaVN với bạn bè dễ dàng hơn

Update thêm một số chức năng hỗ trợ việc học

HotaVN update thêm chức năng: theo dõi hoạt động học của bạn, danh hiệu, thay vì dùng avatar thì các tài khoản sẽ dùng icon để làm ảnh đại diện

Giao diện mới cho page mở đầu HotaVN!

HotaVN update thêm để giao diện trông cho nó mới mẻ và đẹp đẽ :D