☆》Hãčķěř《☆

???Nỗi buồn này ai hỉu cho tui

Warning! Hãy đăng ký tài khoản để tham gia thảo luận ^_^, nếu bạn đã có tài khoản hãy bấm vào đăng nhập.