•ℒãŋɦ ℌàŋ тɦĭêη ɮăŋɠ•

Tủ lạnh :3 *Mlem mlem*Uống Coca :> *Ực ực*

Warning! Hãy đăng ký tài khoản để tham gia thảo luận ^_^, nếu bạn đã có tài khoản hãy bấm vào đăng nhập.