๖ۣۜŤɦỏ﹏Cute﹏kìα๖

Nhặt được liêm sỉ trong thùng rác .__.✎ Vâng, đây là một cái tiểu sử chất lượng
Không hiểu vì một lý do nào đó mà tôi không phải đổi mật khẩu dis nữa :vv.

Warning! Hãy đăng ký tài khoản để tham gia thảo luận ^_^, nếu bạn đã có tài khoản hãy bấm vào đăng nhập.