Ťїểʉ_Dεɱøŋ

-U₣Ø-{ ℓĭʋε = εʋĭℓ }

Warning! Hãy đăng ký tài khoản để tham gia thảo luận ^_^, nếu bạn đã có tài khoản hãy bấm vào đăng nhập.