༆Cám Fake༉

mù hướng, bản đồ bẩm sinhMột người bình thường nghĩ rằng mình đặc biệt chỉ vì họ đạt được thành tích nào đó
Còn người đặc biệt sẽ nghĩ rằng mình bình thường chỉ vì xung quanh họ cũng có người đặc biệt như họ.
À tái bút: chỉ một vài người thôi chứ ko phải tất cả ha.

Warning! Hãy đăng ký tài khoản để tham gia thảo luận ^_^, nếu bạn đã có tài khoản hãy bấm vào đăng nhập.