•Çɦé๓ ǥเó•

Biết làm chi :) Đột nhập à .-.12 năm + vài tháng trước... tui đc sinh ra đời :)

Warning! Hãy đăng ký tài khoản để tham gia thảo luận ^_^, nếu bạn đã có tài khoản hãy bấm vào đăng nhập.