_Bokunopico_

God mode: On
Thông báo: Đóng acc :))
Thời gian đóng: 9 days :)))
Lí do: Ôn thi :)))
Cắt gmail and tin nhắn:))
Rảnh quá thì làm contest chút:)))
~Hết~

Warning! Hãy đăng ký tài khoản để tham gia thảo luận ^_^, nếu bạn đã có tài khoản hãy bấm vào đăng nhập.